Wszechświat

19.07.2021

Jesteś całym moim Wszechświatem!

 

I tak jak Wszechświat

b ę d z i e s z  r o z s z e r z a ć  s i ę

z    k  a  ż  d  y  m    k  o  l  e  j  n  y  m    d  n  i  e  m!

Obuwie Poprzednia Kamuflaż Następna

Poezja 3.14

Opowiadania