Motyw

Masz ci los

Płaczę nad losem swym

niewysłanym

na loterii.

 

Tyle można było wygrać…